99088685, 88080743, 90090171
info@msel.mn
УБЦТС ТӨХК-ийн диспетрчерийн хяналт удирдлагын системийг гүйцэтгэж байна.

Манай компани нь УБЦТС ТӨХК-ийн СКАДА систем буюу диспетчерийн хяналт удирдлагын систем байгуулах ажлыг хамтран ажиллах гэрээний хүрээнд гүйцэтгэж байна. 
Тус ажлын хүрээнд SEL брендийн тоног төхөөрөмжүүдийг ашиглан 11 дэд станц, 4 РП дээр угсралт монтажыг гүйцэтгэж УБЦТС ТӨХК-ийн төв байранд СКАДА системийн дэлгэц суурилуулж хяналт удирдлага хийхэд бэлэн болж байна. 

Хамтран ажилладаг байгууллагууд
Цагаан Хорол
МСЭЛ ХХК
Макс ложинг ХХК
МОНЦЕМЕНТ ХХК
ДЦС-4 ТӨХК
Алтай Трест ХХК