99088685, 88080743, 90090171
info@msel.mn
Хамтран ажилладаг байгууллагууд
Алтай Трест ХХК
Тэсо констракшн ХХК
Макс ложинг ХХК
Электро Монсеть ХХК
Монхорус Инженеринг ХХК
АУЭХС ТӨХК