SEL-311L Дамжуулах шугамын хамгаалалт
Хамгаалалт Нэг ба гурван туйлтай гүйдлийн дифференциал хамгаалалтанд ашиглах боломжтой хямд төсөр хамгаалалт юм. Хэрэглээ Шинэ төрлийн технологи бөгөөд ашиглалт ба тохируулга хийхэд маш х...
SEL-311C Дамжуулах шугамын хамгаалалт
Зайн хамгаалалт SEL-311C цахилгаан дамжуулах шугамын хамгаалалт нь давхар зайн хамгаалалтын циклтэй бөгөөд дамжуулах шугамын ачааллыг ихэсгэж, төхөөрөмжийн гэмтлийг багасгаж, системийг тогтвортой б...
SEL-421 Цахилгаан дамжуулах шугамын хамгаалалт
Хамгаалалт SEL-421 релег өөрийн системийн онцлогт тааруулан автоматжуулалт, удирдлагын системийн зорилгоор ашиглана. Mirrored Bits холболтийг болон өндөр хурдны гаралтуудыг ашиглан SEL-421 релений...