SATEC BFM 136 Олон үйлдэлт чадлын хэмжүүр
  SATEC BFM 136 нь эрчим хүчний хэмжүүрийн салбарт дараагийн үе гэж нэрлэгдэж буй шинэлэг төхөөрөмж юм. Энэхүү хэмжүүрийн төхөөрөмжийг шинэ болон хуучин төслүүд дээрээ шууд ашиглаж болдог ба хэм...