АЛЬФА СМАРТ AS100
 АЛЬФА СМАРТ цувралын шинэ 1 фазын цахилгаан тоолуур нь Эльстер компанийн орон сууцны салбарт зориулсан цахилгаан тоолуурын техникийн шийдлийн нэг хэсэг юм: орон сууцны байшингууд, зуслангийн болон ху...