SEL-700G Генераторын хамгаалалт
SEL-700G нь автомат синхрон хяналт, уян хатан оролт гаралт болон найдвартай холбоо бүхий генераторын хамгаалалт юм. • Дараалалсан Events бичлэг • Event Reports • Стандарт нь 2 оролт,...
SEL-587 Хоёр ороомогт трансформаторын гүйцлийн дифференциал хамгаалалт
Хамгаалалт Гүйдлийн дифференциал болон гүйдлийн ихсэлтийн элементүүдийг ашиглан бэлтгэл хамгаалалтын ажиллах хурдыг ихэсгэх, гүйдлийн трансформаторын нэвчилтийг хянах бололцоотой. Удирдлага SELog...