SEL-849 Хөдөлгүүрийн менежментийн реле
Олон төрлийн төрлийн боломжууд SEL-849 хөдөлгүүрийн хамгаалалт нь даралтын төрлийн ус, химийн, түлшний болон агааржуулалтын төрлийн сэнснүүд, цэвэршүүлэгчүүд, компрессорууд, хөргөлтийн төрлийн компре...
SEL-710 Хөдөлгүүрийн хамгаалалтын реле
SEL-710 нь хөдөлгүүрийн гулсалтыг тооцохоос гадна асаалт хоорондын зайг багасгах зориулалттай хөдөлгүүрийн хамгаалалт юм. Асалтын хугацаа Асалт хоорондын зайг багасгадаг. Хэрэглээ Хэрэглэхэ...