SEL-3354 Үйлдвэрийн зориулалттай компьютер
Найдвартай тэжээл Ямар ч сэнсгүй SEL тэжээлийн блок нь маш найдвартай бөгөөд жилд 1000 ширхэг тутамд 1 ширхэг л эвдэрдэг гэсэн судалгаа байдаг.   Найдвартай хөргөлтийн систем Ямар ч...
SEL ICON Integrated Communications Optical Networks
  Төрөл бүрийн химийн болон хортой нөхцөлтэй үйлдвэрүүд, зам тээврийн удирдах газар зэрэг томоохон хэмжээний чухал үүрэг гүйцэтгэгч байгууламжуудад зориулагдсан холбооны найдвартай төхөөрөмж юм.
SEL-2730 24 порттой Ethernet Switch
Бат бөх загвар Дэд станцын IEEE 1613 болон IEC 68150-3 стандартуудыг хангасан доргио, цахилгаан статик, температурын өөрчлөлт зэрэгт тэсвэртэй. Ямар ч мэдээллийн алдагдал гаргадаггүй. Найдвартай б...