99088685, 88080743, 90090171
info@msel.mn
HMI,SCADA хяналт мэдээллийн систем

    Манай компани нь 2013 оноос хойш дэд станцуудын HMI, СКАДА буюу хяналт мэдээллийн системийн шийдлүүд дээр ажиллаж хяналт мэдээллийн системүүдийг нэвтрүүллээ. Эдгээрт:

  • Таван толгой дэд станцын хяналт мэдээллийн систем (HMI)
  • БЗӨБЦТС ТӨХК-ний РП-2, РУ-6 6кВ-н ХХБ-н алсын удирдлагатай хяналт мэдээллийн систем
  • Баянзүрх дэд станцын алсын удирдлагатай хяналт мэдээллийн систем
  • Ваар дэд станцын алсын удирдлагатаи хяналт мэдээллийн систем 
  • УБЦТС ТӨХК-ний диспетчерийн хяналт удирдлагын СКАДА систем нэвтрүүлэх

зэрэг ажлуудыг хийж гүйцэтгээд байна. 

 

Хамтран ажилладаг байгууллагууд
ЦДҮС ТӨХК
Тэсо констракшн ХХК
Алтай Трест ХХК
Ану сервис ХХК
Электро Монсеть ХХК
Макс ложинг ХХК