99088685, 88080743, 90090171
info@msel.mn
Хамтран ажилладаг байгууллагууд
Ану сервис ХХК
Монхорус Инженеринг ХХК
Макс ложинг ХХК
ЦДҮС ТӨХК
Электро Монсеть ХХК
МСЭЛ ХХК