99088685, 88080743, 90090171
info@msel.mn
  • SATEC дэлхийд тэргүүлэгч компани

    Монгол дахь албан ёсны төлөөлөгч МСЭЛ ХХК

  • OMICRON-НЫ АЛБАН ЁСНЫ ТӨЛӨӨЛӨГЧ МСЭЛ ХХК

    ДЭЛХИЙД ТЭРГҮҮЛЭХ КОМПАНИ

  • ZENON-ны Монгол дахь албан ёсны төлөөлөгч

    МСЭЛ ХХК

Үйлчилгээ

Хамтран ажилладаг байгууллагууд
ДЦС-4 ТӨХК
Цагаан Хорол
Цагаан Шүтээн
Монхорус Инженеринг ХХК
ЦДҮС ТӨХК
Макс ложинг ХХК