99088685, 88080743, 90090171
info@msel.mn
SEL – AR360 Агаарын шугамын хамгаалалт

Харагдах өнцөг 360
Эргэлдэгч, тодхарагдах LED гэрлийн тусламжтайгаар хэрэглэгчид хялбар байдлаар гэмтэл, ослыг хянах тодорхойлох боломж өгдөг.

Гэмтэл ослыг тодорхойлох боломж
Гэмтэл, ослыг нарийн одорхойлсноор тухайн газар дээр засах боломжтой гэмтлийг арилгах боломж бүрдүүлнэ.

Таслалт хийх түвшинг автоматаар тохируулах
Ачааллын хэмжилт дээр үндэслэн мэдрэх чадвар болон хамгаалалтыг динамикаар сонгох боломжтой. 50А-1200А хүртэлх гүйдлийн үед ажиллах чадвартай.

Ажиллах зарчим
AR360-ыг хялбархан угсарсны дараа ухаалаг микро процессор ажиллаж эхлэх ба гүйдэлд хэмжилт хийж хэвийн ажиллагааг хангах зорилгоор тасралтын гүйдлийг сонгоно. Гэмтлийн үед аппарат дээрх улаан гэрэл анивчах ба 2 минутын дараа микро процессор ачааллын гүйдэл болон хүчдэлийн хэмжилт хийж гэмтлийн төрлийг тодорхойлно. Гэмтэл хэвийн байдалд эргэн орохгүй бол гэрэл анивчсан хэвээр үлдэх ба гэмтэл засагдсан тохиолдолд гэрэл хэсэг хугацаанд анивчаад унтарна.

Танилцуулга Татах
Хамтран ажилладаг байгууллагууд
Алтай Трест ХХК
М-Си-Эс Интернэйшнл ХХК
Цагаан Хорол
Макс ложинг ХХК
Тэсо констракшн ХХК
ЦДҮС ТӨХК