99088685, 88080743, 90090171
info@msel.mn
SEL-387E Трансформаторын хамгаалалтын реле

 SEL-387E ТРАНСФОРМАТОРЫН ХАМГААЛАЛТЫН РЕЛЕ 

Тус SEL-387E маркын гүйдлийн дифференциал болон хүчдэлийн реле нь хоёр эсвэл гурван ороомогт трансформаторуудыг хамгаалахад зориулагдсан. Хүчдэлийн оролтууд нь хэмжүүр, хүчдэл ихсэлтийн хамгаалалт, давтамжын ихсэлт/бууралтын хамгаалалтуудтай бөгөөд хүчний апаратуудыг өргөн хүрээнд хамгаалах бололцоотой. Автоматикийн хэсгүүд нь уламжлагдан ирсэн хяналтын түлхүүрүүд, хэмжүүрүүд болон гэрэлтэх лампууд зэргийн гасалтаар төслийн нийт бүтээн байгуулалт болон угсралтын ажлын зардлыг багасгана. 

 

Танилцуулга Татах
Хамтран ажилладаг байгууллагууд
ЦДҮС ТӨХК
М-Си-Эс Интернэйшнл ХХК
МОНЦЕМЕНТ ХХК
МСЭЛ ХХК
ДЦС-2 ТӨХК
Монхорус Инженеринг ХХК