99088685, 88080743, 90090171
info@msel.mn
SEL-700G Генераторын хамгаалалт

SEL-700G нь автомат синхрон хяналт, уян хатан оролт гаралт болон найдвартай холбоо бүхий генераторын хамгаалалт юм.

• Дараалалсан Events бичлэг •
Event Reports •
Стандарт нь 2 оролт, 3 гаралттай
• Нэмэлт байдлаар тоон болон
аналог оролт гаралт, RTD оролтууд
суурилуулах боломжтой
• Найдвартай цагийн систем, IRIG-B
синхрон хяналт
• Хэмжүүрийн цогц шийдэл
• SELogic Удирдлагын логик
• IEEE C37.118 стандартын синхрон хяналт

Танилцуулга Татах
Хамтран ажилладаг байгууллагууд
Ану сервис ХХК
МОНЦЕМЕНТ ХХК
Цагаан Хорол
Электро Монсеть ХХК
Макс ложинг ХХК
Монхорус Инженеринг ХХК