99088685, 88080743, 90090171
info@msel.mn
SEL-351S Гүйдлийн ихсэлтийн хамгаалалт

 

  • Гүйдлийн ихсэлтын хамгаалалт

Гүйдлэл ба нейтралын газардлагын, тэгш бус хэмт богино залгааны газардлагын, урвуу дарааллын, фазын гүйдлийн ихсэлтийн элементүүдийг ашиглаж тоног төхөөрөмж болон шугамыг хамгаалдаг.

  • Хоёрдугаар гармоникийн блокийн үед гүйдлийн ихсэлтийн элементийн хамгаалалт нэмэгддэг.

Хоёрдугаар гармоникийн блокийн элементүүдийг ашигласнаар сонгогдсон таслах элементүүд татгалзах нөхцөл хүртэлх болон трансформаторын энергийг илрүүлдэг.

  • Сайжруулсан таслуурын хяналт

Сүүлийн залгах, таслах хугацаа ба дундаж үйлдлүүдийн хугацаанууд болон өмнөх 128 үйлдлийн өөчлөлтөд зориулагдсан хянах бичлэгүүдтэй. Энэ мэдээлэл нь таслуурын ашиглалтыг урьдчилан тооцоолдог.

  • Таслуурын алдаатай ажиллагааг илрүүлэх

Элемент болон логикийг ашиглан таслуурын алдаатай ажиллагааг илрүүлдэг.

Танилцуулга Татах
Хамтран ажилладаг байгууллагууд
МОНЦЕМЕНТ ХХК
ДЦС-2 ТӨХК
М-Си-Эс Интернэйшнл ХХК
Тэсо констракшн ХХК
ЦДҮС ТӨХК
Макс ложинг ХХК