99088685, 88080743, 90090171
info@msel.mn
SEL-311L Дамжуулах шугамын хамгаалалт

  • Хамгаалалт

Нэг ба гурван туйлтай гүйдлийн дифференциал хамгаалалтанд ашиглах боломжтой хямд төсөр хамгаалалт юм.

  • Хэрэглээ

Шинэ төрлийн технологи бөгөөд ашиглалт ба тохируулга хийхэд маш хялбар болсон.

  • Онцлог

Найдвартай ажиллах үүднээс нэг эсвэл хос оролт гаралтын сувгийг ашиглана мөн хоёр эсвэл гурван гаргалгатай шугам ба дундын ачаалалтай/ачаалалгүй шугаманд ашиглах боломжтой.

  • Удирдлага

Синхрон хяналтын өргөн хүрээг хамарсан ба хамгаалалт болон удирдлагын системийг нэгтгэсэн Event Report-ын үр дүнг сайжруулахын тулд өндөр нарийвчлалтай хугацааны хамааралтай механизмыг ашигладаг.

  • Автоматжуулалт

4 удаагийн дахин залгагч автомат болон релений логик удирдлагыг автоматжуулалтын системтэй хослуулснаар нийт зардлыг багасгах боломжтой.

  • Холболт

Сериал болон Ethernet холболтуудыг сайжруулснаар станцын нэгдмэл байдлыг дээшлүүлнэ. Мөн IEC 61850 стандартын дагуу холболт хийх боломжтой.

Танилцуулга Татах
Хамтран ажилладаг байгууллагууд
МСЭЛ ХХК
АУЭХС ТӨХК
Макс ложинг ХХК
ЦДҮС ТӨХК
Ану сервис ХХК
Цагаан Шүтээн