SEL-311L Дамжуулах шугамын хамгаалалт
Хамгаалалт Нэг ба гурван туйлтай гүйдлийн дифференциал хамгаалалтанд ашиглах боломжтой хямд төсөр хамгаалалт юм. Хэрэглээ Шинэ төрлийн технологи бөгөөд ашиглалт ба тохируулга хийхэд маш х...
SEL-311C Дамжуулах шугамын хамгаалалт
Зайн хамгаалалт SEL-311C цахилгаан дамжуулах шугамын хамгаалалт нь давхар зайн хамгаалалтын циклтэй бөгөөд дамжуулах шугамын ачааллыг ихэсгэж, төхөөрөмжийн гэмтлийг багасгаж, системийг тогтвортой б...
SEL-3354 Үйлдвэрийн зориулалттай компьютер
Найдвартай тэжээл Ямар ч сэнсгүй SEL тэжээлийн блок нь маш найдвартай бөгөөд жилд 1000 ширхэг тутамд 1 ширхэг л эвдэрдэг гэсэн судалгаа байдаг.   Найдвартай хөргөлтийн систем Ямар ч...
SEL ICON Integrated Communications Optical Networks
  Төрөл бүрийн химийн болон хортой нөхцөлтэй үйлдвэрүүд, зам тээврийн удирдах газар зэрэг томоохон хэмжээний чухал үүрэг гүйцэтгэгч байгууламжуудад зориулагдсан холбооны найдвартай төхөөрөмж юм.
SEL-311L ШИН-ийн хамгаалалтын Реле
Гүйдлийн ихсэлтын хамгаалалт Гүйдлэл ба нейтралын газардлагын, тэгш бус хэмт богино залгааны газардлагын, урвуу дарааллын, фазын гүйдлийн ихсэлтийн элементүүдийг ашиглаж тоног төхөөрөмж болон шугам...
SEL-351S Гүйдлийн ихсэлтийн хамгаалалт
  Гүйдлийн ихсэлтын хамгаалалт Гүйдлэл ба нейтралын газардлагын, тэгш бус хэмт богино залгааны газардлагын, урвуу дарааллын, фазын гүйдлийн ихсэлтийн элементүүдийг ашиглаж тоног төхөөр...