SEL-710 Хөдөлгүүрийн хамгаалалтын реле
SEL-710 нь хөдөлгүүрийн гулсалтыг тооцохоос гадна асаалт хоорондын зайг багасгах зориулалттай хөдөлгүүрийн хамгаалалт юм. Асалтын хугацаа Асалт хоорондын зайг багасгадаг. Хэрэглээ Хэрэглэхэ...
SEL-700G Генераторын хамгаалалт
SEL-700G нь автомат синхрон хяналт, уян хатан оролт гаралт болон найдвартай холбоо бүхий генераторын хамгаалалт юм. • Дараалалсан Events бичлэг • Event Reports • Стандарт нь 2 оролт,...
SATEC BFM 136 Олон үйлдэлт чадлын хэмжүүр
  SATEC BFM 136 нь эрчим хүчний хэмжүүрийн салбарт дараагийн үе гэж нэрлэгдэж буй шинэлэг төхөөрөмж юм. Энэхүү хэмжүүрийн төхөөрөмжийг шинэ болон хуучин төслүүд дээрээ шууд ашиглаж болдог ба хэм...
SEL-387E Трансформаторын хамгаалалтын реле
 SEL-387E ТРАНСФОРМАТОРЫН ХАМГААЛАЛТЫН РЕЛЕ  Тус SEL-387E маркын гүйдлийн дифференциал болон хүчдэлийн реле нь хоёр эсвэл гурван ороомогт трансформаторуудыг хамгаалахад зориулагдсан. Х...
SEL – AR360 Агаарын шугамын хамгаалалт
Харагдах өнцөг 360 Эргэлдэгч, тодхарагдах LED гэрлийн тусламжтайгаар хэрэглэгчид хялбар байдлаар гэмтэл, ослыг хянах тодорхойлох боломж өгдөг. Гэмтэл ослыг тодорхойлох боломж Гэмтэл, ослыг нарийн...
SEL-587 Хоёр ороомогт трансформаторын гүйцлийн дифференциал хамгаалалт
Хамгаалалт Гүйдлийн дифференциал болон гүйдлийн ихсэлтийн элементүүдийг ашиглан бэлтгэл хамгаалалтын ажиллах хурдыг ихэсгэх, гүйдлийн трансформаторын нэвчилтийг хянах бололцоотой. Удирдлага SELog...