SEL-787 Tрансформаторын хамгаалалт
Synchrophasor нь систем болон потенциалын тогтворгүй байдлыг илрүүлдэг. MIRRORED BITS® холболтууд нь теле хамгаалалт болон алсын удирдлагад зориулагдсан. Уян хатан холболтууд...
SEL-751A Гарсан шугамын хамгаалалт
Энэхүү SEL-751A реле нь ажиллах хүчдэл 85-264 VAC, 85-275 VDC хооронд ажиллах учир хүчдэлийн ихсэлт бууралтад ажиллах чадвар өндөртэй, Ажиллах температур - 40 –өөс +85 С, К...