99088685, 88080743, 90090171
info@msel.mn
Хамтран ажилладаг байгууллагууд
Монхорус Инженеринг ХХК
ДЦС-2 ТӨХК
АУЭХС ТӨХК
Цагаан Шүтээн
Алтай Трест ХХК
УБЦТС ХК