99088685, 88080743, 90090171
info@msel.mn
Хамтран ажилладаг байгууллагууд
ДЦС-4 ТӨХК
Тэсо констракшн ХХК
АУЭХС ТӨХК
ДЦС-2 ТӨХК
Цагаан Шүтээн
ЦДҮС ТӨХК