99088685, 88080743, 90090171
info@msel.mn
Хамтран ажилладаг байгууллагууд
М-Си-Эс Интернэйшнл ХХК
Макс ложинг ХХК
АУЭХС ТӨХК
Цагаан Хорол
МСЭЛ ХХК
Электро Монсеть ХХК