99088685, 88080743, 90090171
info@msel.mn
SEL-2522 Дохиолол хяналтын панель

Шаардлагатай стандартуудыг хангасан
ISA-18.1 стандартыг хангасан бөгөөд гараар RESET хийх товчлуур болон дуут дохиололтой.
Энгийн, хялбар угсралт
Хувьсах, тогтмол болон бага хэмжээний тогтмол тэжээлээс тэжээгдэх боломжтой, рак дээр болон панель дээр суурилдаг.
Энгийн, хялбар дугаарлаж, нэрлэх боломж
Өөрт нь дагалдан ирэх пластик хуудсан дээр дугаарлаж нэрлэнэ.
IEEE C37.90 стандартыг хангасан бат бөх загвар
Бусад төрлийн реле, хамгаалалтын төхөөрөмжүүдэд тавигддаг шаардлагуудыг хангасан бөгөөд цельсийн -40 өөс +85 градуст ажиллах чадвартай.

Танилцуулга Татах
Хамтран ажилладаг байгууллагууд
Макс Групп
Цагаан Хорол ХХК