99088685, 88080743, 90090171
info@msel.mn
SEL-421 Цахилгаан дамжуулах шугамын хамгаалалт

Хамгаалалт
SEL-421 релег өөрийн системийн онцлогт тааруулан автоматжуулалт, удирдлагын системийн зорилгоор ашиглана. Mirrored Bits холболтийг болон өндөр хурдны гаралтуудыг ашиглан SEL-421 релений ажиллагааны хурдыг нэмэгдүүлэх боломжтой.

Удирдлага
2 таслуур болон 4 удаа дахин залгах автомат болон SELogic удирдлагын функц ашиглан нэгдсэн автомат систем үүсгэн ашиглах бөгөөд гэмтлийн төрөл, хамгаалалтын бүс болон бусад нөхцлийг харгалзан дахин залгах автоматыг тохируулах боломжтой.

Хэмжилт
Мэдээллийг 10 мсек нарийвчлалтайгаар харна, ачаалалын өнцөг, системийн Z-ийг хэмжилтийн утгуудтай харьцуулан хянах боломжтой.

Автоматжуулалт
Ethernet холболтын FTP, Telnet, DNP3, LAN/WAN, SNTP, болон IEC61850 протоколуудаар энгийн, хялбар, өндөр хурдаар холболт хийх боломжтой бөгөөд SELogic удирдлагын функцыг ашиглан нэгдсэн, автоматжуулалтын систем үүсгэх боломжтой.

Хяналт
Станцын батерейн болон релений хэвийн байдлы гбайнга хянсанаар найдвартай байдлыг дээшлүүлдэг. Релений бүх төрлийн мэдээллийг Ethernet сүлжээгээр дамжуулан вэб хандалтаар харах боломжтой.

Танилцуулга Татах
Хамтран ажилладаг байгууллагууд
Макс Групп
Цагаан Хорол ХХК