99088685, 88080743, 90090171
info@msel.mn
SEL-587 Хоёр ороомогт трансформаторын гүйцлийн дифференциал хамгаалалт

Хамгаалалт
Гүйдлийн дифференциал болон гүйдлийн ихсэлтийн элементүүдийг ашиглан бэлтгэл хамгаалалтын ажиллах хурдыг ихэсгэх, гүйдлийн трансформаторын нэвчилтийг хянах бололцоотой.

Удирдлага
SELogic хувьсагчууд болон timer ашиглан хамгаалалт, удирдлагын схемийг хийх баалсын удирдлагыг serial холболтуудаар холбох боломжтой.

Хяналт
Төхөөрөмжийн дэлгэцэнд хэмжүүрийн хоёрдогч хэлхээний гүйдлийн утгууд, фазын өнцгүүдийн утгуудыг харах ба Event Report-ын тусламжтайгаар хамгаалалтын ажиллагаанд дүгнэлт хийх бололцоотой.

Тохируулга
Ac SEL Erator® QuickSet™ SEL-5030 программ хангамжаар релений тавил, тохируулгыг хийх бололцоотой.

Холболтууд
SCADA, HMI болон модемуудын холболтонд зориулагдсан Modbus®, ASCII binary зэрэг протоколуудтай.
 

Танилцуулга Татах
Хамтран ажилладаг байгууллагууд
Макс Групп
Цагаан Хорол ХХК