99088685, 88080743, 90090171
info@msel.mn
SEL-3354 Үйлдвэрийн зориулалттай компьютер

  • Найдвартай тэжээл

Ямар ч сэнсгүй SEL тэжээлийн блок нь маш найдвартай бөгөөд жилд 1000 ширхэг тутамд 1 ширхэг л эвдэрдэг гэсэн судалгаа байдаг.
 

  • Найдвартай хөргөлтийн систем

Ямар ч SEL-ийн компьютерууд нь бага цахилгаан хэрэглэдэг бөгөөд хөргөлтийн шинэ технологийг ашигласан, ямар нэгэн сэнсгүй. Хөргүүрийн систем нь өөр төрлийн хайлшаар хийгдсэн болно.
 

  • Найдвартай санах ой

SEL-ийн компьютерууд нь үйлдвэрлэлийн зориулалттай Hard disc-тэй бөгөөд ямарваа нэгэн эргэлдэгч эд ангигүй
 

  • Найдвартай шуурхай санах ой

Серверийн зориулалттай гагцхүү чухал зориулалтаар л ашиглагддаг ECC шуурхай санах ойтой. ECC нь өөрийн алдаагаа илрүүлэн засч тухайн үйлдлийн системийг алдаа заахаас урьдчилан сэргийлнэ.
 

  • Хяналтын системийн цогц - Watchdog удирдлага

Гэмтлийг хурдан шуурхай илрүүлэн засч найдвартай ажиллагааг хангана. Windows Event Logger - ын тусламжтайгаар хэрэглэгч бүртгэгдэж, системийн сервер болон SCADA руу мэдээлэл нь автоматаар илгээгдэнэ.

Танилцуулга Татах
Хамтран ажилладаг байгууллагууд
Макс Групп
Цагаан Хорол ХХК