99088685, 88080743, 90090171
info@msel.mn
SEL-311C Дамжуулах шугамын хамгаалалт

  • Зайн хамгаалалт

SEL-311C цахилгаан дамжуулах шугамын хамгаалалт нь давхар зайн хамгаалалтын циклтэй бөгөөд дамжуулах шугамын ачааллыг ихэсгэж, төхөөрөмжийн гэмтлийг багасгаж, системийг тогтвортой байдлаар хангадаг

  • Xолболтууд

DNP3 болон Modbus протоколууд эсвэл IEC 61850 стандартын дагуу serial болон ethernet холболт хийх боломжтой

  • Цогц системийн удирдлага

Sequential Events Recorder болон Event Report -оор системийн гэмтлийг хялбар илрүүлдэг. Урьдчилан сэргийлэх зорилгоор синхрон хяналтын мэдээллийг IEEE C37.118 стандарттай төхөөрөмжрүү илгээдэг

  • Дахин залгах удирдлага

Хамгаалалт болон хяналтыг сайжруулахын тулд 4 удаагийн дахин залгалт болон синхронизацыг ашиглана

Танилцуулга Татах
Хамтран ажилладаг байгууллагууд
Макс Групп
Цагаан Хорол ХХК