99088685, 88080743, 90090171
info@msel.mn
SEL-311L Дамжуулах шугамын хамгаалалт

  • Хамгаалалт

Нэг ба гурван туйлтай гүйдлийн дифференциал хамгаалалтанд ашиглах боломжтой хямд төсөр хамгаалалт юм.

  • Хэрэглээ

Шинэ төрлийн технологи бөгөөд ашиглалт ба тохируулга хийхэд маш хялбар болсон.

  • Онцлог

Найдвартай ажиллах үүднээс нэг эсвэл хос оролт гаралтын сувгийг ашиглана мөн хоёр эсвэл гурван гаргалгатай шугам ба дундын ачаалалтай/ачаалалгүй шугаманд ашиглах боломжтой.

  • Удирдлага

Синхрон хяналтын өргөн хүрээг хамарсан ба хамгаалалт болон удирдлагын системийг нэгтгэсэн Event Report-ын үр дүнг сайжруулахын тулд өндөр нарийвчлалтай хугацааны хамааралтай механизмыг ашигладаг.

  • Автоматжуулалт

4 удаагийн дахин залгагч автомат болон релений логик удирдлагыг автоматжуулалтын системтэй хослуулснаар нийт зардлыг багасгах боломжтой.

  • Холболт

Сериал болон Ethernet холболтуудыг сайжруулснаар станцын нэгдмэл байдлыг дээшлүүлнэ. Мөн IEC 61850 стандартын дагуу холболт хийх боломжтой.

Танилцуулга Татах
Хамтран ажилладаг байгууллагууд
Макс Групп
Цагаан Хорол ХХК