99088685, 88080743, 90090171
info@msel.mn
SEL-787 Tрансформаторын хамгаалалт

  • Synchrophasor нь систем болон потенциалын тогтворгүй байдлыг илрүүлдэг.
  • MIRRORED BITS® холболтууд нь теле хамгаалалт болон алсын удирдлагад зориулагдсан.
  • Уян хатан холболтууд нь хурдан, хялбар удирдлагын зохицуулалтыг хийдэг.
  • Commissioning Assistant нь анхны трансформаторын программ бөгөөд гэмтлийг илрүүлснийхээ дараа алдааг засахтохируулгыгхийдэг.
  • SEL реле нь ажиллах хүчдэл: 85-350VDC, 85-264 VAC хооронд ажиллах учир хүчдэлийн бууралтад ажиллах чадвар өндөртэй. Хүчдэл тасалдалтад 2 сек өөрийнхөө тэжээлийг барих чадвартай.
  • Доргилтод тэсвэртэй.
  • Гүйдлийноролт:
  • Хэвийн үед 5А, байнгын үргэлжлэх 15А, хамгийн их гүйдэл 500А (1сек), 1250A (1 бүтэн үед)
  • Үйлдвэрийн 10 жилийн баталгаатай.


Танилцуулга Татах
Хамтран ажилладаг байгууллагууд
Макс Групп
Цагаан Хорол ХХК