SEL-311L Дамжуулах шугамын хамгаалалт
  • Хамгаалалт

Нэг ба гурван туйлтай гүйдлийн дифференциал хамгаалалтанд ашиглах боломжтой хямд төсөр хамгаалалт юм.

  • Хэрэглээ

Шинэ төрлийн технологи бөгөөд ашиглалт ба тохируулга хийхэд маш хялбар болсон.

  • Онцлог

Найдвартай ажиллах үүднээс нэг эсвэл хос оролт гаралтын сувгийг ашиглана мөн хоёр эсвэл гурван гаргалгатай шугам ба дундын ачаалалтай/ачаалалгүй шугаманд ашиглах боломжтой.

  • Удирдлага

Синхрон хяналтын өргөн хүрээг хамарсан ба хамгаалалт болон удирдлагын системийг нэгтгэсэн Event Report-ын үр дүнг сайжруулахын тулд өндөр нарийвчлалтай хугацааны хамааралтай механизмыг ашигладаг.

SEL-311C Дамжуулах шугамын хамгаалалт
  • Зайн хамгаалалт

SEL-311C цахилгаан дамжуулах шугамын хамгаалалт нь давхар зайн хамгаалалтын циклтэй бөгөөд дамжуулах шугамын ачааллыг ихэсгэж, төхөөрөмжийн гэмтлийг багасгаж, системийг тогтвортой байдлаар хангадаг

  • Xолболтууд

DNP3 болон Modbus протоколууд эсвэл IEC 61850 стандартын дагуу serial болон ethernet холболт хийх боломжтой

  • Цогц системийн удирдлага

Sequential Events Recorder болон Event Report -оор системийн гэмтлийг хялбар илрүүлдэг. Урьдчилан сэргийлэх зорилгоор синхрон хяналтын мэдээллийг IEEE C37.118 стандарттай төхөөрөмжрүү илгээдэг

  • Дахин залгах удирдлага

Хамгаалалт болон хяналтыг сайжруулахын тулд 4 удаагийн дахин залгалт болон синхронизацыг ашиглана

SEL-421 Цахилгаан дамжуулах шугамын хамгаалалт

Хамгаалалт
SEL-421 релег өөрийн системийн онцлогт тааруулан автоматжуулалт, удирдлагын системийн зорилгоор ашиглана. Mirrored Bits холболтийг болон өндөр хурдны гаралтуудыг ашиглан SEL-421 релений ажиллагааны хурдыг нэмэгдүүлэх боломжтой.

Удирдлага
2 таслуур болон 4 удаа дахин залгах автомат болон SELogic удирдлагын функц ашиглан нэгдсэн автомат систем үүсгэн ашиглах бөгөөд гэмтлийн төрөл, хамгаалалтын бүс болон бусад нөхцлийг харгалзан дахин залгах автоматыг тохируулах боломжтой.

Хэмжилт
Мэдээллийг 10 мсек нарийвчлалтайгаар харна, ачаалалын өнцөг, системийн Z-ийг хэмжилтийн утгуудтай харьцуулан хянах боломжтой.

Автоматжуулалт
Ethernet холболтын FTP, Telnet, DNP3, LAN/WAN,...