АЛЬФА СМАРТ AS100

 АЛЬФА СМАРТ цувралын шинэ 1 фазын цахилгаан тоолуур нь Эльстер компанийн орон сууцны салбарт зориулсан цахилгаан тоолуурын техникийн шийдлийн нэг хэсэг юм: орон сууцны байшингууд, зуслангийн болон хувийн хэвшлийн салбарт. Тоолуур нь АСКУЭ системийн нэг хэсэг эсвэл бие даасан хэмжих төхөөрөмж болгон ашиглагдах боломжтой.


  • ·          Үндсэн тодорхойлолтууд
  • ·          Өндөр нарийвчлалтай ба найдвартай.
  • · Дэлгэрэнгүй