GFD Кабель шугамын хамгаалалт

 

  • Кабелийн гэмтэл тодорхойлогч нь газар доорх 3 фазын системүүд дээр ихэвчлэн ашиглагддаг ба 3 фазын гүйдлүүдийн векторуудын тэнцүү бус байдлыг тодорхойлон гэмтлийг илрүүлнэ.
  • Заагчийг буцаах 3 төрлийн сонголттой. (Хоёрдогч хүчдэл,ачааллын гүйдэл, цагийн)
  • Мэдрэгчийг 3 фазын кабелиуд дээр хялбар суурилуулах боломжтой
  • Том хэмжээтэй заагч нь өдөр ч шөнө ч гэмтлийг хурдан амарханаар илрүүлэх боломж олгоно.
  • Усан доор ажиллах боломжтой.
  • Хайлшаар хийгдсэн эд ангиудболон бэхжүүлсэн материалуудтай тул олон жилийн найдвартай ажиллагаатай.