SEL-849 Хөдөлгүүрийн менежментийн реле

Олон төрлийн төрлийн боломжууд

SEL-849 хөдөлгүүрийн хамгаалалт нь даралтын төрлийн ус, химийн, түлшний болон агааржуулалтын төрлийн сэнснүүд, цэвэршүүлэгчүүд, компрессорууд, хөргөлтийн төрлийн компрессороос авхуулаад ерөнхий зориулалтын бутлагчууд, хаалтууд, фидерүүд, өрөмдөгчүүд, өргөгч төхөөрөмжүүдтэй зохицон ажиллах боломжтой.

  • Энгийн шийдэлтэй хөдөлгүүрийн удирдлагын систем

Суурилуулахад хялбар, гүйдлийн трансформаторыг дотроо агуулсан, авсаархан 71.1 мм X 127.0 мм X 152.4 мм хэмжээтэй.

  • Энгийн, хялбар вэб хандалт

Ямар ч хүн ашиглах боломжтой энгийн хялбар вэб хандалтат interface-тай.

  • Удирдлагын системтэй хялбар холбогдох боломж

Хэд хэдэн төрлийн протоколуудаар SEL-849 реле нь хуучин болон шинэ төрлийн удирдлагын...

SEL-710 Хөдөлгүүрийн хамгаалалтын реле

SEL-710 нь хөдөлгүүрийн гулсалтыг тооцохоос гадна асаалт хоорондын зайг багасгах зориулалттай хөдөлгүүрийн хамгаалалт юм.