SEL-387E Трансформаторын хамгаалалтын реле

 SEL-387E ТРАНСФОРМАТОРЫН ХАМГААЛАЛТЫН РЕЛЕ 

Тус SEL-387E маркын гүйдлийн дифференциал болон хүчдэлийн реле нь хоёр эсвэл гурван ороомогт трансформаторуудыг хамгаалахад зориулагдсан. Хүчдэлийн оролтууд нь хэмжүүр, хүчдэл ихсэлтийн хамгаалалт, давтамжын ихсэлт/бууралтын хамгаалалтуудтай бөгөөд хүчний апаратуудыг өргөн хүрээнд хамгаалах бололцоотой. Автоматикийн хэсгүүд нь уламжлагдан ирсэн хяналтын түлхүүрүүд, хэмжүүрүүд болон гэрэлтэх лампууд зэргийн гасалтаар төслийн нийт бүтээн байгуулалт болон угсралтын ажлын зардлыг багасгана. 

 

SEL-787 Tрансформаторын хамгаалалт
  • Synchrophasor нь систем болон потенциалын тогтворгүй байдлыг илрүүлдэг.
  • MIRRORED BITS® холболтууд нь теле хамгаалалт болон алсын удирдлагад зориулагдсан.
  • Уян хатан холболтууд нь хурдан, хялбар удирдлагын зохицуулалтыг хийдэг.
  • Commissioning Assistant нь анхны трансформаторын программ бөгөөд гэмтлийг илрүүлснийхээ дараа алдааг засахтохируулгыгхийдэг.
  • SEL реле нь ажиллах хүчдэл: 85-350VDC, 85-264 VAC хооронд ажиллах учир хүчдэлийн бууралтад ажиллах чадвар өндөртэй. Хүчдэл тасалдалтад 2 сек өөрийнхөө тэжээлийг барих чадвартай.
  • Доргилтод...