99088685, 88080743, 90090171
info@msel.mn
HMI,SCADA хяналт мэдээллийн систем

    Манай компани нь 2013 оноос хойш дэд станцуудын HMI, СКАДА буюу хяналт мэдээллийн системийн шийдлүүд дээр ажиллаж хяналт мэдээллийн системүүдийг нэвтрүүллээ. Эдгээрт:

  • Таван толгой дэд станцын хяналт мэдээллийн систем (HMI)
  • БЗӨБЦТС ТӨХК-ний РП-2, РУ-6 6кВ-н ХХБ-н алсын удирдлагатай хяналт мэдээллийн систем
  • Баянзүрх дэд станцын алсын удирдлагатай хяналт мэдээллийн систем
  • Ваар дэд станцын алсын удирдлагатаи хяналт мэдээллийн систем 
  • УБЦТС ТӨХК-ний диспетчерийн хяналт удирдлагын СКАДА систем нэвтрүүлэх

зэрэг ажлуудыг хийж гүйцэтгээд байна. 

 

Хамтран ажилладаг байгууллагууд
Макс Групп
Цагаан Хорол ХХК