99088685, 88080743, 90090171
info@msel.mn
Реле хамгаалалтын сургалт

Реле хамгаалалт  2014 сургалт:  

SEL Корпорацын болон MSEL компанийн шинэ бүтээгдхүүнүүдийн танилцуулга, шугамын хамгаалалт релений танилцуулга, Транасформаторын хамгаалалт, гэмтлийн цэг тодорхойлогч болон SEL реле дээр HMI, SCADA хийх зэрэг сургалтууд явагдана.   - Сургалт ДЦС 4 ТОХК ДӨЛ Танхим -д

2014-03-31 -ээс 2014-04-01 хүртэл явагдана.

- Төлбөр: 60000 ₮

Хамтран ажилладаг байгууллагууд
Макс Групп
Цагаан Хорол ХХК